The Dhammadhipati Vihara(London)-Charity Reg No;1110396

 

 

Shwesin Tipitaka Sayadaw Dr Gan Dha Mala (Patrons)

 

 

(The Dhammadhipati Vihara-Trustee)

Venerable Sayadaw Adiccavamsalankara(Chairman of DV Trustee)

Mr Timothy Than Htoo Khin(Secretary of DV Trustee) 
Dr Kyaw Thet Tun(Treasurer of DV Trustee)                                            
Dr Kyi Toe(Member of DV Trustee)

Venerable Sandarwara Sandarwara(Member of DV Trustee)

 

 

 

(Subcommittee-Members)

(Working Committee To Establishment Of Shwesin Tipitaka The Dhammadhipati Vihara-ShweKyin)

Dr Kyaw Thin                                                  
Dr Khin Maung Thaung                                       
Dr Soe Myat Yin                                               
Dr RobinKyawKyaw  
Dr Daw Myo Aye                                               
Dr Kyaw Win                                                    

 

(Ordinary-Members)                         

Daw Aye Mya Khin
Daw Aye Myint                                                              
DrKyawKyawWaiThane                          
DrTinOhnMyint                                      
MrTunWin                                                                                                                                                       
MrPhyo                                                   
MrsShwe                                                                                                  
MissSandarZaw